Als het om uw financiële welzijn gaat

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een regeling die door de kantonrechter wordt ingesteld. De rechter machtigt een bewindvoerder om de verantwoording te nemen over uw financiën.
Vervolgens dient de bewindvoerder hierover verantwoording af te leggen aan de kantonrechter.

Beschermingsbewind kan noodzakelijk zijn als u bijvoorbeeld door geestelijke of lichamelijke omstandigheden in een situatie terecht komt waardoor u financieel niet goed voor uzelf kunt zorgen. Dit kan snel tot problemen leiden.

Uw financiële en administratieve zaken lopen door en moeten toch geregeld worden. Het kan o.a. gaan om de vaste lasten die u maandelijks moet betalen, huur-/zorgtoeslag aanvragen, belastingaangiftes invullen enz. Als dit soort zaken niet tijdig en goed wordt geregeld ontstaan er financiële problemen en zelfs een risico op schulden.
Die zorg neemt Bewindvoerderspraktijk FB&M u graag uit handen.

Wat betekent beschermingbewindvoering als u hiervoor kiest?

Een bewindvoerder van Bewindvoerderspraktijk FB&M is verantwoordelijk voor uw financiën vanaf het moment dat de rechter de onderbewindstelling heeft toegewezen.

Er worden stappen gezet om uw financiële situatie zo spoedig mogelijk te stabiliseren. Om te beginnen wordt er samen met u een budgetplan opgesteld. Er wordt een beheerrekening geopend, waar uw inkomen op binnenkomt en waar uw (vaste) lasten van betaald worden. Daarnaast wordt er een leefgeldrekening geopend, waarop u geld voor levensonderhoud ontvangt. Tevens onderhouden wij contacten met de woningbouwvereniging, energieleverancier, waterbedrijf, zorgverzekeraar en zo nodig met maatschappelijk werk en overige hulpverlening.

Taken bewindvoerder

 • Aanvragen beheer- leefgeldrekening;
 • Aanvraag indienen bij de kantonrechter;
 • Zorgdragen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen;
 • Budgetplan opmaken (overzicht inkomsten en uitgaven);
 • Betalen vaste lasten;
 • Betalen ‘losse’ rekeningen;
 • Invullen belastingaangifte en aanvragen heffingskortingen vanaf het jaar waarin u onder bewind bent gesteld;
 • Aanvragen huur- en zorgtoeslag via de Belastingdienst;
 • Aanvragen bijzonder bijstand;
 • Aanvragen kwijtscheldingen vanaf het jaar waarin u onder bewind bent gesteld;
 • Inventariseren van schulden;
 • Begeleiden naar schuldhulpverleningsorganisatie (gemeenten);
 • Treffen van (kleine) betalingsregelingen;
 • Het indienen van nota’s bij de ziektekostenverzekering;
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan kantonrechter.