Als het om uw financiële welzijn gaat

Dienstverlening

Momenteel voert Bewindvoerderspraktijk FB&M alleen budgetbeheer en beschermingsbewind uit. In de toekomst kunt u bij FB&M ook terecht voor budgetcoaching.

Het goed beheren van de financiën staat centraal bij Bewindvoerderspraktijk FB&M. Omdat meer omstandigheden van invloed zijn op een evenwichtige financiële huishouding besteden wij ook aandacht aan het psycho-sociale vlak zodat wij voor u het juiste maatwerk kunnen leveren.

U kunt hierbij denken aan verwijzing naar maatschappelijke instellingen of begeleiding op maat met als hoofddoel het bevorderen van uw zelfredzaamheid en het weer (leren) beheren van uw eigen financiën.

Werkwijze

Nadat uw aanmelding is ontvangen wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Het intakegesprek dient als kennismaking tussen u en de bewindvoerder.

Tijdens dit gesprek worden diverse zaken besproken. Er wordt aandacht besteed aan zowel uw financiën als omstandigheden waarvoor u andersoortige hulp nodig heeft. Als uw situatie duidelijk in kaart is gebracht wordt besloten hoe wij u van dienst kunnen zijn, wat u daarin van ons kunt verwachten en welke inzet wij daarbij van u verwachten. Zodra wij overeenstemming met u bereiken ondernemen wij actie om voor u het verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

Let op: Tijdens de intake wordt nog geen administratie van u meegenomen of overgenomen. Dit gebeurt pas als het beschermingsbewind ook daadwerkelijk is uitgesproken door de rechter.

Als beschermingsbewind door de rechtbank is uitgesproken worden er stappen gezet om uw financiële situatie zo spoedig mogelijk te stabiliseren. De volgende werkzaamheden worden dan verricht:

 • Er wordt een machtiging gestuurd naar uw werkgever of uitkeringsinstantie;
 • Er wordt een beheersrekening en een leefgeldrekening door de bewindvoerder bij de bank geopend;
 • Uw administratie wordt geordend;
 • De inkomsten en uitgaven worden in kaart gebracht;
 • Er wordt samen met u een budgetplan opgesteld;
 • Alle instanties met betrekking tot uw financiën worden door de bewindvoerder op de hoogte gesteld dat beschermingsbewind is uitgesproken.

Indien er sprake is van (problematische) schulden:

 • De schulden worden samen met u goed in kaart gebracht;
 • Er wordt vastgesteld of uw schulden problematisch zijn en welke hulp daarbij nodig is;
 • Indien enkel sprake is van betalingsachterstanden en uw budget het toelaat kan, o.a. voor de vaste lasten een betalingsregeling namens u gevraagd worden;
 • Indien uw schulden problematisch zijn en schuldhulpverlening noodzakelijk is, wordt u door FB&M begeleid bij een aanvraag voor gemeentelijke schuldhulpverlening;
 • Indien uw schulden dusdanig problematisch zijn dat u niet (meer) in aanmerking komt voor schuldhulpverlening dan zal FB&M u ondersteunen bij het hanteren van uw financiele situatie.