Als het om uw financiële welzijn gaat

Hoe lang duurt de onderbewindstelling?

De duur van de onderbewindstelling gaat samen met de periode van de lichamelijke en of geestelijke beperking. Dit kan voor onbepaalde tijd zijn.

Onderbewindstelling kan beëindigd worden door opheffing door de kantonrechter, ondercuratelestelling of overlijden.