Als het om uw financiële welzijn gaat

Tarieven Bewindvoering 2020

Bewindvoeringspraktijk Financieel Beheer & Maatwerk wordt beloond conform de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechter (LOVCK) en worden jaarlijks geindexeerd.

Deze kosten moet u in principe zelf betalen. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau, kunt u bij de gemeente van uw woonplaats een beroep doen op bijzondere bijstand voor deze kosten. Indien u hiervoor in aanmerking komt zal Bewindvoerderspraktijk FB&M een aanvraag voor u indienen bij uw gemeente.

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.


Intake Incl. BTW
Alleenstaande € 657,03
Gehuwden / samenwonenden € 787,71
 
Maandelijkse vergoeding (Alleenstaande)
Zonder problematische schulden € 116,26
Met problematische schulden € 150,44
 
Maandelijkse vergoeding (Gehuwden / samenwonenden)
Beiden zonder problematische schulden € 139,55
Één met problematische schulden € 160,02
Beiden met problematische schulden € 180,49
 
PGB-beheer (jaarlijks per budget) € 614,68
 
Verhuizing / woningverkoop / ontruiming € 410,19
 
Eindrekening & Verantwoording
Alleenstaande € 246,84
Gehuwden / samenwonenden € 296,45
 
Uurtarief € 82,06